Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Sendera ONG Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua a la población rural de la comunidad de Tiquirpaya Rumi Orqho 5.841,75 €
2on trimestre Camins. Fundació Social Escola Pia Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reduint la bretxa digital: equipament d'una sala d'informàtica al complex educatiu de Thiaroye (Senegal) 5.674,84 €
2on trimestre Ajuntament de Torroella de Fluvià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TALLERS DE GIMNÀS PER A LA GENT GRAN 1.010,80 €
2on trimestre Ajuntament de Flaçà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Monitor per urgències mèdiques. 660,08 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Climent Sescebes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Bascula romana Mod.711 s/Tallimetro. Espirometro Datospir Aira D. Modulo enlace HL7 CDA espirometría W0S. Tensiómetro Omrom M3 Comfort Manguito adulto-obesos 3 unitats. Testo Saveris 2-T2 Wifi. Sonda NTC con cable plano. 747,89 €
2on trimestre Ajuntament de Vilamaniscle Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Ordinador despatx infermeria. Sonda i testo saveris. 1.012,38 €
2on trimestre Ajuntament de Pontós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de la Salut i hàbits saludables Pontós 2023 1.707,13 €
2on trimestre Ajuntament de Pedret i Marzà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de promoció de la salut i estils de vida saludables 2.412,94 €
2on trimestre Ajuntament d'Espinelves Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Accions comunitaries per a disminuir la vulnerabilitat social 2.495,81 €
2on trimestre Ajuntament de Regencós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Material mèdic. Destructora de paper. 309,35 €