Diputació de Girona

Sol·licitud d’accés a la informació pública

Pregunta'ns

Dipsalut difon la informació pública a la seva seu electrònica, a les webs de l’organisme i al seu portal de transparència d’acord amb les obligacions sobre publicitat activa que detalla el Capítol II de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A sota d’aquesta presentació hi trobareu un enllaç a un formulari de consulta i us contestarem al correu electrònic que ens indiqueu.

Pel que fa a l’accés a la informació, el portal de transparència posa a disposició de la ciutadania diferents canals, preferiblement electrònics, per a demanar informació sobre l’organisme o la seva activitat.

En cas de consultes que sol·licitin l’accés a documents i/o expedients elaborats per l’organisme o als que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, s’iniciarà el procediment administratiu de dret d’accés a la informació pública. Aquesta sol·licitud i el procediment administratiu que genera es regiran pel que determina el Capítol III, de dret d’accés a la informació pública de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu presentar la sol·licitud d’accés a la informació pública, presencialment - al registre de la Diputació de Girona, [c/ Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona] o bé a qualsevol altre especificat a l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de 1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, omplint aquest formulari (imprimible). Així mateix, també podeu presentar la sol·licitud d’accés a la informació pública a través de mitjans electrònics mitjançant el següent formulari de la Diputació de Girona.