Diputació de Girona

Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost, Estat d'execució, Comptes anuals...

En aquesta secció podreu trobar la informació associada a elements de naturalesa financera i pressupostària com, per exemple, el pressupost anual, l´estat d´execució del pressupost o els comptes anuals.