Diputació de Girona

Acompliment de normativa en matèria de morositat

Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial