Endeutament

Dipsalut no té subscrita cap operació d’endeutament en l’actualitat. Adjuntem enllaç al pressupost.