Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Fundació Privada Drissa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora de les instal·lacions centres acció social 1.153,81 €
2on trimestre Ajuntament de Riells i Viabrea Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adaptació mòduls antic consultori local (CAP) per a Serveis Socials 2.192,71 €
2on trimestre Ajuntament de Pont de Molins Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROJECTE PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE TALLERS DE GIMNÀSTICA I DE MEMÒRIA PER LA GENT GRAN 2022-23 1.307,30 €
2on trimestre Ajuntament de Colera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició tres cadires d'oficina. Compra destructora paper. Adquisició cadira de rodes de trànsit, un recolza braços per extraccions, un dispensador de guans i una bascula diagnostica. 636,49 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TALLER DE MEMÒRIA PER A LA GENT GRAN I ACTIVITAT DE L'ESBART DANSAIRE MONTSORIU PER INFANTS I JOVES 3.846,45 €
2on trimestre Ajuntament de Regencós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Material mèdic. Destructora de paper. 309,35 €
2on trimestre Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre RECURSOS , SERVEIS I ACTIVITATS MUNICIPALS D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES GRANS I LES SEVES FAMÍLIES 7.799,40 €
2on trimestre Associació SOS Baniko Ismaila Basse Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reforç de millora de l’activitat agrícola a Baniko Ismaila. Gàmbia 5.591,39 €
2on trimestre Ajuntament de Cantallops Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROMOCIÓ SALUT 2.183,83 €
2on trimestre Ajuntament de Fortià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers per a gent gran 1.461,50 €