Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Foment de polítiques de salut i qualitat de vida a Avinyonet 1.632,26 €
2on trimestre Ajuntament de Celrà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP) 7.799,40 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Espai d'atenció a les families 1.674,35 €
2on trimestre Ajuntament de Borrassà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Compra mobiliari dispensari municipal. 1.143,83 €
2on trimestre Grup Iris. Associació d'Empordaneses Afectades de Càncer de Mama Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Un espai només per a tu 1.876,11 €
2on trimestre Ajuntament de Garriguella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ACTIVITATS DIRIGIDES AL PÚBLIC ADULT PER FOMENTAR FDIFERENTS HABILITATS I FOMENT DE LA INTERACCIÓ SOCIAL DELS JOVES 5.615,57 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia 830,18 €
2on trimestre Ajuntament de Pedret i Marzà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TENSIOMETRE OMRON M3. COAGUCHECK SYSTEM KIT XS. CADIRA EXTRACCIÓ SANG. PULSIOMETRE HADHELD SP-20. HOLTER PRESSIÓ ARTERIAL CON SOFTWARE. OTOSCOPI E-SCOPE. 1.143,83 €
2on trimestre Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Contribuir a garantir la seguretat alimentària de la C.R. de Kandia, amb la construcció de pous d'aigua potable i la creació de zones d'horta, l'agricultura sostenible i l'apoderament de la dona d'aquesta comunitat 5.925,21 €
2on trimestre Associació Socioeducativa NouSol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre De l'exclusió a la inclusió d'infants, joves i dones de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 5.674,84 €