Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Ajuntament d'Ullastret Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari, instal.lació control accés usuaris i implantació mesures Covid 4.208,42 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Torroella de Montgrí Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses centre municipal de formació d'adults de Torroella de Montgrí i l'Estartit 5.082,28 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Teixint xarxes educatives per una educació de qualitat a Senegal i les comarques gironines 7.935,07 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Cervià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de sistemes de seguretat i sistemes tecnològics i obres de reparació 929,09 €
2021 3er trimestre Fundació Autisme Mas Casadevall, F. P. Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre AUTISME I INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES:AFAVORINT UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA. 2.639,26 € 2.639,26 €
2021 3er trimestre Fundació Privada infància i família Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei d’Atenció Terapèutica. 2.639,26 € 2.639,26 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Ripoll Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals PT15 5.881,16 €
2021 3er trimestre Consorci Sant Gregori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses Escola d'Educació Especial Joan Riu 12.428,91 €
2021 3er trimestre Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Contribuir a garantir la seguretat alimentaria de la C.R de Kandia 8.000,00 €
2021 3er trimestre AECC Catalunya contra el càncer Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari 833,44 €

Pàgines

CSV