Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2020 4rt trimestre Club Natacion Olot Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses serveu de socorrisme temporada estiu 2020. 5.000,00 €
2020 4rt trimestre Club Natacio Banyoles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses serveu de socorrisme temporada estiu 2020 5.000,00 €
2020 4rt trimestre SUMAR, SL Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Gestor d’expedients de Serveis GESS 60.000,00 €
2020 4rt trimestre GICOR (associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Serveis d'Atenció a malalts del cor Girona 2.293,04 €
2020 4rt trimestre Ajuntament de Brunyola Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte de promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, dependènica i discapacitat 9.514,56 €
2020 4rt trimestre Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d’equips de protecció individual fungibles contra la Covid-19, anualitat 2020 14.521,45 €
2020 4rt trimestre Fundació Privada Astres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte de construcció i adequació del centre d’atenció sociolaboral per a persones amb 120.000,00 €
2020 4rt trimestre Ajuntament de Breda Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Viles pel benestar 2020 8.107,35 €
2020 4rt trimestre GRUP EXCUSIONISTA I ESPORTIU GIRONI Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses servei de socorrisme temporada estiu 2020. 5.000,00 €
2020 4rt trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre Jove de salut integral 20.000,00 €

Pàgines

CSV