Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Sant Julià de Ramis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre execució de mesures i actuacions per al control integrat de plagues urbanes al municipi 1.926,51 € 0,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de lluita i control integrat de plagues urbanes en els carrers, edificis i instal·lacions de titularitat municipal 4.716,60 € 4.716,60 €
2018 3er trimestre Ajuntament d'Albons Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Treballs de desinsectació i desratització equipaments i locals municipals, ajuntament i escoles 1.000,00 € 751,98 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Vall-llobrega Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Lluita i control de plagues urbanes 2.615,28 € 2.615,28 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Vilajuïga Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de plagues urbanes a equipaments municipals 668,12 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Bolvir Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control preventiu contra insectes terrestres i rosegadors 455,20 € 455,20 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Sant Joan de Mollet Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desbrossament de la riera de les fontanes en el seu pas pel tram urbà per al control de rosegadors, i aplicació 2.038,57 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Canet d'Adri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla d'actuació a tot el conjunt de la xarxa de clavegueram de Canet d'Adri seguint els protocols de desratització i desinfecció 1.348,93 €

Pàgines

CSV