Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Ajuntament de Boadella i les Escaules Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre AUTOANALITZADOR I TELECONTROL NUCLI DE LES ESCAULES 16.320,63 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses derivades del funcionament del centre d'educació especial Palau 12.428,91 €
2021 3er trimestre Ajuntament d'Anglès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari 4.645,47 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses CFA de Vidreres 5.953,53 €
2021 3er trimestre Ajuntament de La Cellera de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Material informàtic, adequació de l'espai, mobiliari sistema de seguretat 3.762,83 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació de diverses instal·lacions per prevenció de legionel·la 3.017,29 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses derivades del funcionament del centre d'educació especial Font de l'Abella 12.428,91 €
2021 3er trimestre Càritas Diocesanas de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisisicó i instal·lació sistema de calefacció 2.241,22 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Cursos del centre de Formació d'adults. 4.864,47 €
2021 3er trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Equipament municipals ajuntament vell - seu acció osical i ciutadanir 4.645,47 €

Pàgines

CSV