Gestió administrativa

Contractació, Convenis, Subvencions...

En aquesta secció podreu trobar tota la informació vinculada a la gestió de la contractació de Dipsalut, així com els convenis subscrits i la relació de subvencions gestionades pel nostre organisme.

L’article 28.4, de la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic; estableix que les administracions públiques programaran l’activitat de contractació pública que desenvoluparan i donaran a conèixer el seu pla de contractació anual anticipadament mitjançant l’anunci d’informació prèvia previst a l’article 134, que com a mínim, reculli els contractes subjectes a regulació harmonitzada. Aquí podeu consultar el Pla Anual de Contractació de Dipsalut per a l'any 2020.