Convenis

En aquest apartat es pot consultar els convenis subscrits per Dipsalut amb les altres administracions públiques per tal de cooperar i unir esforços per executar les competències de salut pública de competència local en la demarcació de Girona.

En la següent taula es diferencien els convenis interadministratius dels encàrrecs de gestió (encàrrec d’activitat de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions).

La publicació dels encàrrecs de gestió en el portal de transparència de Dipsalut és complementària a l’obligada publicació en els diaris oficials corresponents, d’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En la següent taula es pot consultar els convenis i encàrrecs de gestió identificant data del conveni, tipus, signants, objecte i import. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

També podeu consultar el Registre de convenis de col·laboració i cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La taula de dades següent es pot veure i/o descarregar en format reutilitzable prement l’enllaç CSV.

Any Trimestre Tipus Parts signadores Objecte Pressupost Durada Obligacions
4rt trimestre Convenis interadministratius Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Girona, Càritas Diocesana de Girona i Dipsalut Impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments (CDA) per a oferir recursos que donin resposat al dret fonamental a l'alimentació 1 any Clàusules quarta i cinquena
4rt trimestre Convenis interadministratius Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i Dipsalut Regular el marc general de col·laboració per incentivar i desenvolupar la investigació i la transferència de coneixement sobre temes relacionats amb la salut 4 anys Clàusules segona, tercera, quarta i novena
2on trimestre Convenis interadministratius Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i Dipsalut Prorrogar del 27 d’abril de 2023 al 30 d’octubre de 2025 el Conveni i modificar-ne el règim econòmic 670.257,24 € Del 27 d'abril de 2023 al 30 d'octubre de 2025 Clàusula segona
2on trimestre Convenis interadministratius Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i Dipsalut Promoure un marc per a la col·laboració i la comunicació per incentivar i desenvolupar la investigació i la transferència de coneixement sobre temes relacionats amb la salut i l'aigua 0,00 € 4 anys Clàusules segona, tercera, setena i vuitena