Diputació de Girona

Convenis

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat es pot consultar els convenis subscrits per Dipsalut amb les altres administracions públiques per tal de cooperar i unir esforços per executar les competències de salut pública de competència local en la demarcació de Girona.

En la següent taula es diferencien els convenis interadministratius dels encàrrecs de gestió (encàrrec d’activitat de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions).

La publicació dels encàrrecs de gestió en el portal de transparència de Dipsalut és complementària a l’obligada publicació en els diaris oficials corresponents, d’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En la següent taula es pot consultar els convenis i encàrrecs de gestió identificant data del conveni, tipus, signants, objecte i import. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

També podeu consultar el Registre de convenis de col·laboració i cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La taula de dades següent es pot veure i/o descarregar en format reutilitzable prement l’enllaç CSV.

Any Trimestre Tipus Parts signadores Objecte Pressupost Conveni
2022 1er trimestre Convenis interadministratius Ajuntament de Garrigoles i Dipsalut Definir i establir els termes i condicions de la cessió d’ús gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula segona, a favor de l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta Conveni_329_Garrigoles
2022 2on trimestre Convenis interadministratius Universitat de Girona i Dipsalut Establir un marc de col·laboració per organitzar formació, avaluar programes, captar coneixement i promoure el treball en xarxa 235.726,75 € Conveni_2342_UdG
2022 2on trimestre Convenis interadministratius Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i Dipsalut L’objecte d’aquest Conveni és la cooperació per a impulsar i desenvolupar un treball conjunt ens diferents àmbits 223.421,43 € Conveni_2341_MIV
2022 2on trimestre Convenis interadministratius Ajuntament de Ribes de Freser i Dipsalut Definir i establir els termes i condicions de la cessió d’ús gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula segona, a favor de l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta Conveni_391_RibesdeFreser
2022 2on trimestre Convenis interadministratius Universitat Autònoma de Barcelona i Dipsalut Emmarcar i coordinar l’actuació de Dipsalut i de la UAB en assessoraments, intercanvis d’informació i realitzacions, en els camps de la investigació i el desenvolupament. Conveni_222_UAB
2022 2on trimestre Convenis interadministratius Ajuntament de Sant Ferriol i Dipsalut Definir i establir els termes i condicions de la cessió d’ús gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula segona, a favor de l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta Conveni_479_SantFerriol
2022 3er trimestre Convenis interadministratius Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGi) i Dipsalut Establir un marc de col·laboració per a impulsar i desenvolupar un treball conjunt relatiu a l'activitat acadèmica i la presa de decisions en la política local, en el marc del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” 99.741,87 € Conveni_2692_IdIBGi
2022 4rt trimestre Convenis interadministratius Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i Dipsalut Establir els termes i condicions de la cessió d’ús temporal gratuïta de desfibril·ladors mòbils a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona (en endavant, PG-ME). Conveni_637_DepdInterior
2022 4rt trimestre Convenis interadministratius Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i Dipsalut Prorrogar la vigència del Conveni per un període màxim d’una anualitat addicional, amb una vigència des de l’01-01-2023 fins al 31-12-2023 Addenda_Conveni637_DepdInterior
CSV