Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Ajuntament d'Esponellà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS CENTRE SOCIAL DE L'EDIFICI 1-O D'ESPONELLÀ 4.645,47 €
2021 3er trimestre Fundació TRESC Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d'ordinadors i adequació d'espais 2.151,58 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Sarrià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses de formació d'adults al centre La Cooperativa de l'Ajuntament de Sarrià de Ter 3.412,39 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pals separadors i mampara de protecció 129,84 €
2021 3er trimestre Fundació Estany, fundació privada per a disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Remodelació espais comuns Llar El Sopluig 2.241,22 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Riudellots de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre FEM SALUT A RIUDELLOTS PER MILLORAR L'ESTIL DE VIDA DELS RIUDELLOTENCS ANY 2021 4.462,05 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Fornells de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa per la promoció i manteniment de la salut física per a la gent gran 3.339,23 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Crespià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia 1.499,26 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Calonge Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses relacionades amb el servei de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Calonge i Sant Antoni per a la temporada 2021 40.205,23 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia 8.194,17 €

Pàgines

CSV