Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 2on trimestre Ajuntament de Campllong Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT MITJANÇANT L'ACTIVITAT FÍSICA DESTINAT A LA GRANT GRAN 850,93 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Vilajuïga Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Vilajuïga es mou 7.650,29 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Verges Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre AULA OBERTA 2021 2.188,11 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Sant Gregori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre S@LUT SANT GREGORI 2021 5.762,93 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de prevenció d'accidents, senyalització, vigilància, salvament, socorrisme 27.099,02 €
2021 2on trimestre Ajuntament de l'Escala Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre La seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de l’Escala durant l’any 2021. 31.535,05 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Agullana Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre DESVINCULAR LES DUES INSTAL·LACIONS EXISTENTS A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL (PISCINA I VESTIDORS) PER REDUIR RISC LEGIONEL·LA 12.978,49 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Bàscara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa per a la promoció de la salut al municipi de Bàscara 7.680,93 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Esponellà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia, promoció activitat esportiva 3.754,55 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Ripoll Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre L’activitat física, l’esport i el lleure com a eina d’inclusió social d’infants i adolescents a Ripoll 7.000,97 €

Pàgines

CSV