Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 2on trimestre Ajuntament de Garrigoles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre GARRIGOLES SALUT 4.282,87 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Hostalric Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TALLER DE MEMÒRIA I ACTIVITATS LÚDIQUES 797,73 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Camprodon Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre L'esport a la vida 4.862,47 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Espolla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TALLERS DE MEMÒRIA I DE GIMNÀS PER A GENT GRAN 1.094,06 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Ullà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats per a la gent gran 2.836,44 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Palamós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per millorar la seguretat dels usuaris de les platges de Palamós 35.220,20 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre No et ratllis i Cuida't! 5.991,88 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Sant Ferriol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millores en el sistema d'abastament d'aigua de consum Sant Andreu del Torn - Sant Ferriol 4.227,45 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Porqueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROMOCIÓ DE LA SALUT A PORQUERES 2021 2.571,71 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Gimnàstica de manteniment 2.431,24 €

Pàgines

CSV