Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 2on trimestre Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre AUTOANALITZADOR CLOR DIPÒSIT 7.274,68 €
2021 2on trimestre Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ESPAI SOCIOCULTURAL I DE LLEURE LA LLONGADA DE L'ESTARTIT 8.554,35 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Santa Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Joves ODS’s de Santa Pau 2.593,32 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Bolvir Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Aquagym 1.134,58 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Sils Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CURS DE IOGA AL CENTRE CIVIC DE SILS 1.166,99 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de promoció de la salut i estil de vida saludables 1.134,58 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Colera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Seguretat, vigilancia, salvament i socorrisme a les platges per a la temporada 2021. 1.873,75 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Puigcerdà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ACTIVA’T 5.450,07 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Espinelves Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Accions comunitàries per a disminuir la vulnerabilitat social 3.601,83 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millores circuit ACS Estadi municipal de Vilatenim 19.634,17 € 19.634,17 €

Pàgines

CSV