Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre IInversió en equipaments destinats a la prestació de serveis socials 4.645,47 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Vilafant Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació de la instal·lació de producció i distribució d'aigua sanitària als vestidors de la piscina municipal 10.450,00 €
2021 3er trimestre ATHENA. FOMENT PER A L'ESPERIT EMPRESARIAL I OCUPACIÓ AMB L'ACOMPANYAMENT D'ARTS ESCÈNIQUES Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició i instal.lació de sistemes tecnològics (hardware) 1.932,02 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Riells i Viabrea Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Climatització local d'atenció a persones beneficiàries del banc d'Aliments 2.090,46 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Palamós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses Escola Municipal d'Adults de Palamós 5.009,68 €
2021 3er trimestre Associació Viu Autisme Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Inversió en equipaments mobiliaris 588,01 €
2021 3er trimestre Fundació TRESC Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d'ordinadors i adequació d'espais 2.151,58 €
2021 3er trimestre Fundació Autisme Mas Casadevall, F. P. Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre nou equipament a l'espai de Botigueta i Infermeria 2.241,22 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Sarrià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses de formació d'adults al centre La Cooperativa de l'Ajuntament de Sarrià de Ter 3.412,39 €
2021 3er trimestre Fundació Escola Sant Vicenç de Paül Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tancament aula 2.241,22 €

Pàgines

CSV