Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Fundació Autisme Mas Casadevall, F. P. Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre nou equipament a l'espai de Botigueta i Infermeria 2.241,22 €
2021 3er trimestre Fundació Escola Sant Vicenç de Paül Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tancament aula 2.241,22 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Drissa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Equipaments noves tecnologies informació i comunicació 2.241,22 €
2021 3er trimestre CEE Els Angels Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses Escola Els Àngels 10.000,00 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses de l'ensenyament del Català a alumnes nouvinguts 2.613,75 €
2021 3er trimestre Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Compra Furgoneta Nissan NV400 2.241,22 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Maçanet de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d'inversió per millorar el nou centre de serveis socials 4.341,29 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Resilis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació dels lavabos del centre d'atenció residencial La Ginesta 2.241,22 €
2021 3er trimestre INTEGRA, Associació de Discapacitats Intel·lectuals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses Centre d'Educació Especial Joan XXIII 12.428,91 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Lloret de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels equipaments municipals cedits al 5.082,28 €

Pàgines

CSV