Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Cabanelles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Retirar eixam de vespes de l'espai públic 304,92 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Riudellots de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desinsectació i desratització als edificis municipals, Desratització del casc urbà i de la resta del terme municipal, excepte polígon i Mosquit: instal·lació de mosquiteres i làmpades antimosquits en el Centre Gastronòmic industrial 4.305,01 €
2018 3er trimestre Associació de discapacitats de les Comarques Gironines Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats Esportives Inclusives Estiu 1.300,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Portbou Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions de lluita i control de plagues urbanes, especialmente insectes i rossegadors 4.276,46 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Corçà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reinstal·lació d'una xarxa ornitològica a la Pista Poliesportiva de Casavells 4.388,29 €
2018 3er trimestre Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre KSAMEU. una proposta d'acció comunitària per la inclusió de persones en risc d'exclusió social 3.893,94 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Serra de Daró Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal·lació d'un autoanalitzador - controlador de clor 3.664,49 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Palau-sator Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions de control de plaga urbana amb control mecànic als nuclis de Palau-sator i Sant Feliu de Boada 2.261,14 €

Pàgines

CSV