Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Ajuntament de Maçanet de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d'inversió per millorar el nou centre de serveis socials 4.341,29 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Mifas Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actualització de les instal.lacions de la Residència MIFAS 2.241,22 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses derivades del funcionament ordinari del centre de formació de persones adultes 5.082,28 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal·lació d'un sistema de recirculació i un autoanalitzador de clor al dipòsit de capçalera de Vidreres 3.831,36 €
2021 3er trimestre Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Compra Furgoneta Nissan NV400 2.241,22 €
2021 3er trimestre Ajuntament d'Esponellà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS CENTRE SOCIAL DE L'EDIFICI 1-O D'ESPONELLÀ 4.645,47 €
2021 3er trimestre Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició rentadora industrial i instal.lació sistema electroimans a les portes tallafoc 2.241,22 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Santa Coloma de Farners Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses de l'Escola Municipal d'Adults 5.517,91 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Riudellots de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESCOLA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 4.350,84 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Juià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari i instal.lació de sistemes tecnològics 893,58 €

Pàgines

CSV