Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 1er trimestre Associació Esportiva Micfootball Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Organització del torneig de Football base MicFootball- Subvenció plurianual per les anualitats 2016-2017-2018-2019 8.500,00 €
2018 1er trimestre Ajuntament de Salt Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament del projecte Juguem? per a l'any 2018 25.000,00 €
2018 1er trimestre Associació Dentistes Solidaris de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Somriures Solidaris 46.463,00 €
2018 1er trimestre Fundació Oncolliga Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de la cursa Oncotrail 2017 2.000,00 €
2018 1er trimestre Associació de Pallassos XaropClown Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament del projecte Somriures a l´hospital 2018 28.000,00 €
2018 1er trimestre Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social / Fundació SER.GI Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Edició del llibre: Antics i nous reptes de l'educació social 1.500,00 €
2018 1er trimestre Associació mares i pares escola especial Palau-AMPA Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de casals per a discapacitats en els períodes de vacances escolars del curs 2017-2018 12.000,00 €
2018 1er trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament per a l'Elaboració del Pla Municipal de Salut 20.000,00 €
2018 1er trimestre AMPA CEE Font de Abella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Casal d'Estiu per a nens i joves amb discapacitat 2018 8.000,00 €
2018 1er trimestre Consorci Alba Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Natura inclusiva a la vora del Ter 10.000,00 €

Pàgines

CSV