Diputació de Girona

Període mitjà de pagament a proveïdors | 2014

Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Mitjançant el Reial Decret 635/2014 es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació en els portals web.

En l’enllaç següent es pot consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de Dipsalut actualitzat mensualment.