Resolucions administratives i judicials rellevants

No hem tingut cap resolució administrativa ni judicial rellevant.