Organigrama

El de Dipsalut, com es pot veure, no és un organigrama clàssic. Aquesta foto de família reflecteix les eines i els recursos amb què compten les persones que treballen diàriament per assegurar l’assistència més eficaç als Ajuntaments en les seves competències en matèria de salut pública. En el directori, hi trobareu els noms i contactes de les persones que treballem a Dipsalut, relacionats en les seves àrees respectives.

En el següent enllaç es pot consultar l'organigrama de Dipsalut: