Informes de la sindicatura de comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes és una institució creada pel Parlament de Catalunya que exerceix les tasques d’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta de sector públic de Catalunya. Dipsalut, en tant que administració pública local, està sotmesa en el seu àmbit d’actuació. No obstant això, la Sindicatura de Comptes encara no ha fiscalitzat l’activitat de Dipsalut, per la qual cosa tampoc s’ha emès l’informe corresponent. Així doncs, en aquest apartat que ara està buit, s’hi publicarà l’informe emès per la Sindicatura de comptes tan bon punt sigui lliurat a Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.