Diputació de Girona

Dades del contracte

Exercici: 
2022
Trimestre: 
4rt trimestre
Durada: 
2 anys
Tipus procediment: 
Obert
Objecte licitació: 
Servei de suport i de formació derivada del programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut”
Import licitació: 
1 795 826.25 €
Import adjudicació: 
1 795 826.25 €
Nom adjudicatari: 
Varis lots/adjudicataris
Num. licitadors: 
8