Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2018 3er trimestre Servei Creació i dinamització d'activitats divulgatives dirigides a públic familiar 14.960,00 € Noemí Morales Padern
2018 3er trimestre Servei Teoria i tallers pràctics “Jornada Salut Espiritual” 3.391,59 € José Luis Bimbela Pedrola
2018 3er trimestre Servei Gestió del viatge de personal de Dipsalut per assistir a les conferències sobre salut públiques realitzades a Noruega 3.253,83 € Viatges el Corte Ingés
2018 3er trimestre Subministrament Subministrament de marxandatge institucional 14.990,85 € Girogift, SL
2018 3er trimestre Privat Patrocini de Dipsalut durant el període estival fet per Vies Braves Swimming, SL per a l'any 2018 14.500,00 € Vies Braves Swimming, SL
2018 3er trimestre Privat Patrocini de l'acte "Mulla't per l'Esclerósi Múltiple" 6.000,00 € Fundació Privada per a la Lluita contra l'Esclerósi Múltiple
2018 2on trimestre Servei Disseny i realització d'activitats d'integració al Festivalot 2018 5.800,00 € Pistatxo Produccions, SL
2018 2on trimestre Servei Servei de neteja de les instal·lacions de Dipsalut del 01/07/2015 al 31/12/2018 7.251,20 € Catalunya Auxiliars, SL
2018 2on trimestre Servei Servei de seguretat i vigilància de les instal·lacions de Dipsalut del 01/07/2015 al 31/12/2018 4.345,20 € Unidad Logística Empresarial, SL
2018 2on trimestre Servei Servei de manteniment anual de la llicència del software eBD 3.930,00 € AppBridge Labs, SL

Pàgines

CSV