Persones troben feina gràcies al Salut i Crisi

El Programa «Salut i crisi» busca disminuir els efectes negatius de la crisi econòmica sobre la salut dels ciutadans de les comarques gironines. Alguns d’aquests efectes són malnutrició, higiene deficient o estrès de llarga durada. Per aconseguir-ho dóna suport econòmic a les accions endegades per entitats socials, ajuntaments i consells comarcals destinades a atendre les necessitats bàsiques dels ciutadans de la demarcació. A més, Dipsalut s’encarrega de coordinar aquests ens per evitar duplicitats, fomentar el treball en xarxa i aconseguir la màxima eficàcia i eficiència.

Una de les línies que fomenta el Salut i Crisi és l’ocupació remunerada on ja s’han destinat més d’1,6 milions d’euros (499.383 euros en la convocatòria 2014-2015 i 1,15 milions en la convocatòria 2015-2016). 78 persones han trobat feina durant el període 2014-2015 gràcies al Salut i Crisi. Es calcula, a més, que entre finals del 2015 i el 2016, la línia d’ocupació remunerada d’aquest programa permetrà ocupar 181 persones.

Image
Salut i crisi