Registre grups d’interès

La creació i publicació del registre de grups d’interès és una obligació per part de les administracions públiques tal i com es recull a l’article 45 de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya i te com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions.

Actualment a Dipsalut no hi consta cap persona o organització que s’hagi d’incloure en aquesta categoria.