Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2017 1er trimestre Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona Entitat privada amb ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses inversió consultori local 1.341,58 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Puigcerdà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre El projecte afavoreix els determinants de la salut, activant les eines de medicina preventiva mitjançant l'exercici físic. 3.628,27 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Cistella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de mobiliari, material mèdic, material per a la sala de bany i adequació elèctrica 1.208,76 €
2017 3er trimestre Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de l'activitat física i l'esport des del CAI-MIFAS 3.503,32 €
2017 3er trimestre Associació Resitua't Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte: ESCOLA XXI 8.500,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte d' acompanyament social als habitatges temporals (pisos inclusió) 8.000,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Torroella de Montgrí Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les despeses derivades de l'ús de centres municipals de formació d'adults 2.519,74 €
2017 3er trimestre Ajuntament d'Ullastret Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa dedicat a la gent gran i a la població adulta per promoure hàbits saludables i de promoció de la salut 822,74 €
2017 3er trimestre Ajuntament de La Vajol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de: llums, material mèdic i cadires 953,67 €

Pàgines

CSV