Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2017 3er trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 135.000,00 € 134.000,95 €
2017 3er trimestre Ajuntament d'Espolla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Així s'han comprat 8 postes de fusta i material per substituïr senyals en mal estat de la Xarxa d'Itineraris. 764,12 € 764,12 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Viladrau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reforç escolar inclusiu 1.000,00 € 1.000,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Terrades Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Sol•licitud per les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables 600,00 € 600,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Cantallops Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de l'exercici físic per gent gran que no té activitats al poble per poder-se relacionar, per evitar exclusió social i per fer exercici durant el seu temps lliure i en l'àmbit no competitiu. 822,74 € 822,74 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les despeses derivades de l'ús de centres docents d'educació especial 7.559,22 € 7.559,22 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Palau-sator Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de: taula, coaguchek, material mèdic divers i instal·lació cablejat per a comunicacions 1.821,99 € 1.821,99 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Garriguella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats dirigides al públic adult per fomentar diferents habilitats i facilitar i millorar la interacció social de diversos col·lectius de la població de Garriguella 822,74 € 822,74 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Camós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Protecció integral d' Acció a Camós 7.000,00 € 7.000,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Regencós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte: "Posa't en forma per a una vida més saludable" 828,76 € 828,76 €

Pàgines

CSV