Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2017 3er trimestre Ajuntament de Riumors Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de mobiliari i material mèdic divers 1.639,79 €
2017 3er trimestre Ajuntament d'Alp Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d'un aparell d'electrocardiogrames 1.821,99 €
2017 3er trimestre Fundació Privada Pere Closa, per a la Formació i la promoció dels Gitanos a Catalunya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte promoció escolar Girona Est 16.000,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Ger Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses inversió consultori local 1.821,98 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Sant Aniol de Finestres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d'un biombo, cortina, tensiòmetre i dos pulsímetres 1.821,99 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les despeses derivades de l'ús de centres municipals de formació d'adults 3.537,72 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Tortellà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de: micro live watch, bastó, cadira de rodes i pulsiòmetre 1.783,19 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Sarrià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les despeses derivades de l'ús de centres municipals de formació d'adults 5.039,49 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Peralada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de: pulsioximetre, unitat de diagònic, capsal per a otoscopi i oftalmoscopi 1.064,60 €
2017 3er trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reformes estructurals a les instal·lacions esportives municipals 29.928,64 €

Pàgines

CSV