Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2017 3er trimestre Ajuntament de Pontós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses inversió consultori local 1.821,98 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Canet d'Adri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d'un armari i un electrocardiògraf 1.821,99 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les despeses derivades de l'ús de centres municipals de formació d'adults 4.019,49 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Vilamacolum Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de mobiliari i equipament mèdic divers 1.639,79 €
2017 3er trimestre Federació Salut Mental Catalunya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Activa't per la salut mental 10.000,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Palau-sator Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria i curs de gimnàstica 1.638,52 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Gualta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de: Material mèdic, mobiliari i equipament divers 1.537,87 €
2017 3er trimestre Fundació Privada Banc d'Aliments de les Comarques de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats ordinàries del banc dels aliments de les comarques de Girona 40.000,00 €
2017 3er trimestre Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari per el consultori local 1.821,99 €
2017 3er trimestre Ajuntament d'Espinelves Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de: cadira d'oficina, otoscopi, oftalmoscop, aparell auditiu, pusioxímetre, tamburet amb rodes 1.366,49 €

Pàgines

CSV