Diputació de Girona

Dades del contracte

Exercici: 
2016
Trimestre: 
1er trimestre
Durada: 
2 anys
Tipus procediment: 
Obert
Objecte licitació: 
Desenvolupament dels programes (Codi Pt01 i Pt02)control de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de la legionel·losi
Import licitació: 
2 384 894.83 €
Import adjudicació: 
1 663 054.50 €
Nom adjudicatari: 
UTE - Cecam - Braut Eix Ambiental
Num. licitadors: 
3