Diputació de Girona

Convenis

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat es pot consultar els convenis subscrits per Dipsalut amb les altres administracions públiques per tal de cooperar i unir esforços per executar les competències de salut pública de competència local en la demarcació de Girona.

En la següent taula es diferencien els convenis interadministratius dels encàrrecs de gestió (encàrrec d’activitat de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions).

La publicació dels encàrrecs de gestió en el portal de transparència de Dipsalut és complementària a l’obligada publicació en els diaris oficials corresponents, d’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En la següent taula es pot consultar els convenis i encàrrecs de gestió identificant data del conveni, tipus, signants, objecte i import. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

També podeu consultar el Registre de convenis de col·laboració i cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La taula de dades següent es pot veure i/o descarregar en format reutilitzable prement l’enllaç XLS.

Any Trimestre Tipus Parts signadores Objecte Pressupost Conveni
2019 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima (CSCSA) Encàrrec de gestió de les actuacions relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic per a 2019 85.533,00 € 2019/1215 Encàrrec Consorci
2019 2on trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona i l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en l’àmbit de l’atenció a les emergències socials 0,00 € conveni cuesb
2019 3er trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i la Fundació Parc Científic i Teconògic de la Universitat de Girona Conveni pel finançament de les despeses comunes de la seu de Dipsalut al Parc Científic de la UdG 232.459,88 € conveni parc
2019 4rt trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i l'Inefc Segona addenda al conveni marc signat entre l'INEFC i Dipsalut pel desenvolupament de la llauna de rescat Quickrescue 9.469,46 € Segona addenda INEFC
CSV