Diputació de Girona

Convenis

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat es pot consultar els convenis subscrits per Dipsalut amb les altres administracions públiques per tal de cooperar i unir esforços per executar les competències de salut pública de competència local en la demarcació de Girona.

En la següent taula es diferencien els convenis interadministratius dels encàrrecs de gestió (encàrrec d’activitat de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions).

La publicació dels encàrrecs de gestió en el portal de transparència de Dipsalut és complementària a l’obligada publicació en els diaris oficials corresponents, d’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En la següent taula es pot consultar els convenis i encàrrecs de gestió identificant data del conveni, tipus, signants, objecte i import. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

La taula de dades següent es pot veure i/o descarregar en format reutilitzable prement l’enllaç XLS.

Any Trimestre Tipus Parts signadores Objecte Pressupost Conveni
2016 2on trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i el Consorci de Salut i Social de Catalunya Actuacions relatives a l'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic pel 2016 139.757,90 € Conveni CSSC 2016
2016 2on trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i Càritas Diocesana de Girona Conveni d'aportació de productes bàsics per distribuir als centres de distribució d'aliments de la província de Girona Conveni càritas 2016
2016 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consell Comarcal de la Cerdanya Encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal de la Cerdanya per a la Dinamització dels Parc Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Sal.ludables 14.694,00 € conveni cc cerdanya 2016
2016 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironés Encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironés per a la Dinamització dels Parc Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Sal.ludables 50.034,00 € conveni cc gironès 2016
2016 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany Encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany per a la Dinamització dels Parc Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Sal.ludables 28.830,00 € conveni cc pla estany 2016
2016 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consell Comarcal del Baix Empordà Encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la Dinamització dels Parc Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Sal.ludables 59.148,00 € conveni cc baix emporda 2016
2016 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consell Comarcal de la Selva Encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal de la Selva per a la Dinamització dels Parc Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Sal.ludables 63.054,00 € conveni cc selva 2016
2016 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consell Comarcal de la Garrotxa Encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la Dinamització dels Parc Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Sal.ludables 34.038,00 € conveni cc garrotxa 2016
2016 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consell Comarcal del Ripollès Encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Ripollès per a la Dinamització dels Parc Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Sal.ludables 18.972,00 € conveni cc ripollés 2016
CSV