Diputació de Girona

Convenis

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat es pot consultar els convenis subscrits per Dipsalut amb les altres administracions públiques per tal de cooperar i unir esforços per executar les competències de salut pública de competència local en la demarcació de Girona.

En la següent taula es diferencien els convenis interadministratius dels encàrrecs de gestió (encàrrec d’activitat de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions).

La publicació dels encàrrecs de gestió en el portal de transparència de Dipsalut és complementària a l’obligada publicació en els diaris oficials corresponents, d’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En la següent taula es pot consultar els convenis i encàrrecs de gestió identificant data del conveni, tipus, signants, objecte i import. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

La taula de dades següent es pot veure i/o descarregar en format reutilitzable prement l’enllaç XLS.

Any Trimestre Tipus Parts signadores Objecte Pressupost Conveni
2018 3er trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Conveni de col·laboració en matèria de formació, recerca, desenvolupament i intercanvi d’informació en l’àmbit de l’educació física, l’esport i la salut pública 0,00 € 2018_1941_conveni_INEFC
2018 3er trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Societat Anònima (CSCSA) Encàrrec de gestió de les actuacions relatives a l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic 98.106,75 € 2018_1796_conveni_CSAC
2018 3er trimestre Convenis interadministratius Dipsalut i la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona Conveni per a la cessió temporal gratuïta de 107 desfibril•ladors a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona 0,00 € 2018_705_conveni_DEA
2018 2on trimestre Encàrrecs de gestió Dipsalut i Sumar Encàrrec de gestió per actuacions i serveis en matèria de serveis socials i atenció i benestar de les persones 0,00 € 2018_463_sumar
CSV