Equipaments en risc de legionel·la controlats

El bacteri de la legionel·la viu en ambients aquàtics naturals i pot colonitzar diverses instal·lacions on hi ha aigua (com torres de refrigeració o circuits d’aigua calenta sanitària). Si n’hi ha una gran població i la instal·lació disposa d'algun sistema que produeixi aerosols, les gotes d'aigua que contenen el bacteri poden ser inhalades i provocar la malaltia de la legionel·losi en grups específics de risc. Per evitar-ho, els ajuntaments han de controlar les instal·lacions municipals on podria haver-hi legionel·la. Dipsalut els ajuda a fer-ho amb dos programes: el destinat a instal·lacions de baix risc (fonts ornamentals que generen aerosols, regs urbans per aspersió...) i el d’alt risc (circuits d’aigua calenta sanitària on es produeixen aerosols, com els que hi ha a centres esportius, piscines o jacuzzis).

El desenvolupament d’aquests programes consisteix en el disseny i implantació de plans de manteniment, desinfecció i control analític per a les instal·lacions municipals de risc.

L’any 2015, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona va ajudar a controlar 271 equipaments municipals considerats d’alt risc de 107 localitats gironines i 479, de baix risc, de 126 municipis. Es va detectar legionel·la i es van dur a terme les actuacions necessàries per eliminar-la en un 9,59% de les instal·lacions d’alt risc analitzades i en el 3%, de baix. En tots aquests casos, la ràpida intervenció va permetre que el perill per a la salut de les persones fos mínim. No hi va haver cap afectat per legionel·losi.

Image
Neteja legionel·la