Diputació de Girona

Procediments inclosos al Catàleg de Serveis

Informació de rellevància jurídica

Dipsalut proporciona serveis, suport tècnic i econòmic als municipis de les comarques gironines en l’àmbit de les seves competències locals en matèria de salut. El ventall de programes que ofereix es recull en el “Catàleg de Serveis”.

A continuació es pot trobar informació relativa als terminis màxims per a resoldre i notificar la resolució així com les conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

A l’enllaç inclòs en aquest apartat es pot obtenir més informació sobre la tramitació dels diferents programes inclosos al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

 

Enllaços

Procediments inclosos al Catàleg de Serveis