Diputació de Girona

Dades del contracte

Exercici: 
2022
Trimestre: 
1er trimestre
Durada: 
2 anys
Tipus procediment: 
Obert
Objecte licitació: 
Servei de dinamitzacions dels Parcs de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca del Gironès
Import licitació: 
157 824.00 €
Import adjudicació: 
65 760.00 €
Nom adjudicatari: 
Consell Esportiu del Gironès
Num. licitadors: 
4