Diputació de Girona

Dades del contracte

Documentació del contracte 
Exercici: 
2020
Trimestre: 
1er trimestre
Durada: 
3 anys
Tipus procediment: 
Acord marc
Objecte licitació: 
Adhesió al servei de telecomunicacions de la Diputació de Girona i el seu sector públic de LOCALRET.
Import licitació: 
2 160.00 €
Import adjudicació: 
2 160.00 €
Nom adjudicatari: 
Telefónica de España Sau
Num. licitadors: 
1