Diputació de Girona

Evolució del percentatge d'instal·lacions amb presència de legionel·la (Programa Pt02)

La transparència en gràfics

Evolució del percentatge d'instal·lacions amb presència de legionel·la (Programa Pt02)

Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02).

La normativa vigent classifica de baix risc algunes instal·lacions de risc de transmissió de legionel·losi. Entre aquestes n’hi ha quatre tipus que de forma més freqüent poden ser de titularitat municipal:  

a) Fonts ornamentals que produeixin aerosols.

b) Sistemes urbans de reg per aspersió.

c) Sistemes d'aigua calenta d'instal·lacions interiors d'edificis que produeixin aerosols i no siguin d’alt risc

g) Sistemes d'aigua freda d'instal·lacions interiors d'edificis que produeixin aerosols.

La demanda del programa ha crescut any rere any des del 2011. En alguns casos, encara que no massa freqüents, les analítiques d’aigua de les instal·lacions de baix risc han permès detectar la presència de legionel·la. En aquests casos s’han dut a terme les desinfeccions incloses al programa de gestió i, per tant, s’ha eliminat la legionel·la de totes elles. A diferència del que passa amb les instal·lacions d’alt risc, no s’observen instal·lacions de baix risc en què es repeteixi de forma recurrent la presència de legionel·la.

El gràfic mostra una evident reducció del nombre d’instal·lacions en què es detecta legionel·la des de la implementació als municipis del programa de gestió del Catàleg de Dipsalut.