Diputació de Girona

Principals proveïdors (2014)

La transparència en gràfics

Principals proveïdors

En aquest gràfic es mostra els principals proveïdors de Dipsalut (aquells que superen els 50.000 euros anuals IVA inclòs) amb l’import total efectivament pagat a aquests durant l’exercici referenciat i el percentatge que representen sobre el total dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses (despeses corrents en béns i serveis i inversions reals).