Diputació de Girona

Procediment de contractació (2021)

La transparència en gràfics

Procediment de contractació

En aquest gràfic es mostren els diferents procediments de contractació que Dipsalut utilitza durant una anualitat i que permet l'actual text refós de la llei de contractes del sector públic: procediment obert, restringit, negociat i diàleg competitiu. En l'esmentada gràfica s'exclouen els contractes fets mitjançant procediment menor atès que han estat objecte d'un gràfic específic en l'apartat Contractació menor vs resta de procediments.

Si vols conèixer millor la contractació realitzada per Dipsalut consulta els enllaços relacionats.