Diputació de Girona

Procediment de contractació menor (2021)

La transparència en gràfics

Procediment de contractació menor

En aquesta gràfica es compara l’ús dels diferents tipus de contractes i els seus imports totals anuals que s’han utilitzat en el procediment de contractació menor de Dipsalut (*). Recordeu que el procediment de contractació menor s’utilitza per contractes de serveis i subministraments d’import superior a 3.000 € i inferior a 18.000 € o superior a 3.000 € i inferior a 50.000 € en el cas de contractes d’obres.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA exclòs)

 

Si voleu conèixer millor la contractació menor realitzada per Dipsalut, consulteu a continuació el llistat de procediments de contractació menor.