Diputació de Girona

Contractació menor vs resta de procediments (2021)

La transparència en gràfics

Contractació menor vs resta de procediments

En aquest gràfic es mostra la comparativa general que en l’àmbit de la contractació pública es fa mitjançant el procediment de contractació menor (*) (contractes de serveis i subministraments d’import superior a 3.000 € i inferior a 18.000 € o superior a 3.000 € i inferior a 50.000 € en el cas de contractes d’obres), i la resta de procediments de contractació (obert, restringit, negociat i diàleg competitiu).

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA exclòs)

 

Si vols conèixer millor la contractació realitzada per Dipsalut consulta els enllaços relacionats.