Diputació de Girona

Cessió temporal de desfibril·ladors (DEA) lliures

Informació de rellevància jurídica

Els desfibril·ladors (DEA) lliures són cedits temporalment i gratuïtament a les administracions públiques i organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per tal de cardioprotegir esdeveniments que concentrin un elevat nombre de persones.

En l’arxiu adjunt es pot consultar la normativa de cessió de desfibril.ladors lliures aprovades per Dipsalut.

Terminis
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la sol·licitud serà de tres mesos.
Un cop transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Enllaços
Informació i sol·licitud
Reglament de cessió temporal de desfibril·ladors lliures