Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2017 4rt trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Substitució acumulador d'aigua calenta sanitaria de l'escola Joaquim Cusí 3.704,72 € 3.704,72 €
2017 4rt trimestre Ajuntament d'Espolla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 1.000,00 € 1.000,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Besalú Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis 9.045,00 € 8.475,16 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 1.885,25 €
2017 4rt trimestre Associació Cultural Medina Gounasse de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora de les condicions del barri de Nere de Medina Gounasse (Senegal) 4.850,00 € 4.850,00 €
2017 4rt trimestre Institut Català de la Salut (Hospital Universitari Dr. Josep Trueta) Entitat privada amb ànim de lucre Projecte d'intervenció en l'obesitat infantil "Nens en moviment" 2.500,00 € 0,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Maià de Montcal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 288,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de La Vall d'en Bas Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 1.000,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social 2.578,70 € 2.578,70 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Palau-sator Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2.061,42 €

Pàgines

CSV