Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2017 4rt trimestre Ajuntament de Porqueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social 2.511,23 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Santa Coloma de Farners Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 9.700,15 € 9.700,15 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Cantallops Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 675,00 € 675,00 €
2017 4rt trimestre Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de la recerca de professionals assistencials 20.000,00 € 3.270,61 €
2017 4rt trimestre Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social 2.123,40 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Castellfollit de la Roca Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis 2.886,00 € 2.486,00 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Massanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 784,08 € 784,08 €
2017 4rt trimestre Ajuntament d'Anglès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millores al CEIP Pompeu Fabra per prevenció del risc de contagi de legionel·la 11.860,74 € 9.760,74 €
2017 4rt trimestre Ajuntament de Ger Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 277,71 € 277,71 €
2017 4rt trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Girobòtica 2016/2017 1.200,00 € 1.200,00 €

Pàgines

CSV