Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública inferior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb la base 28a del Pressupost de la Diputació de Girona (*), els procediments de contractació igual o inferiors a 3.000 € es realitzaran a través del procediment simplificat p.2000 pel qual no requereix pròpiament d’un decret de la presidència de Dipsalut. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € on s’identificarà: tipologia del contracte, data de concessió, objecte, import i adjudicatari.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que el text refós de la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA exclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2017 3er trimestre Servei Servei de divulgació de la tasca de Dipsalut a través de la presència a fires, festes i altres esdeveniments de la demarcació de Girona 9.180,00 € Noemí Morales Padern
2017 3er trimestre Servei Despeses corresponents al servei per la prestació del Servei Local d’Orientació Familiar de les comarques gironines (SLOF) 17.179,95 € Serveis Socials i Administratius, SCCL - SERSA
2017 3er trimestre Servei Telefonia fixa, mòbil i línies ADSL, de l’01/07/2017 fins a la formalització del contracte licitat per la Diputació de Girona, que s’estima amb caràcter previ, com a màxim, pel 31/12/2017 4.462,81 € Vodafone España, SA
2017 3er trimestre Servei gestió documental del personal en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal i de tramitació de retribucions 3.205,50 € DFG Economistes, SL
2017 3er trimestre Servei Servei d'accions d'integració social per a nens/es i joves al Festivalot 2018 5.800,00 € Pistatxo Produccions, SL
2017 3er trimestre Servei Contractació temporal de personal de reforç per a l'àrea administrativa 11.774,70 € Adecco TT S.A. Empresa de Trabajo Temporal
2017 3er trimestre Servei Servei d’elaboració de les cartografies dels possibles punts de cria de mosquit tigre (aedes albopictus) en l’espai públic dels municipis de la demarcació de Girona 15.914,70 € Associació Mediambiental Xatrac
2017 3er trimestre Servei Dinamitzacions dels Parcs de Salut i les Xarxes d'Itineraris Saludables 6.000,00 € Consell Esportiu del Gironès
2017 3er trimestre Servei Dinamitzacions dels Parcs de Salut i les Xarxes d'Itineraris Saludables 6.300,00 € Consell Comarcal del Baix Empordà
2017 3er trimestre Servei Dinamitzacions dels Parcs de Salut i les Xarxes d'Itineraris Saludables 4.000,00 € Consell Esportiu del Pla de l'Estany

Pàgines

CSV