Diputació de Girona
Trimestre: 
2016
Objecte licitació: 
Servei de revisió periòdica d'instal·lacions amb risc de contagi de legionel·losi
Import licitació: 
55 080.00 €
Import adjudicació: 
26 690.00 €
Num. licitadors: 
4
Nom adjudicatari: 
Entidad Colaboradora de la Administración SLU - ECA
Regulació Harmonitzada: 
Classificació empresarial: 
Tipus procediment: 
Data adjudicació: 
20/10/2016
Núm. expedient (Absis): 
2016/0146
Revisió de preus: 
Modificació de contracte: 
Modificació garantia: 
Procediment sancionador: 
Subcontractació: 
Devolució de la garantia: